ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ไฟล์อัปโหลด
new_employee.pdf (681.32 KB)

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor