ben bilmem esim bilir oyna

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,200,000(หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดย โอนเงินสมทบทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 981-5-31557-9 ยอดบริจาค ณ วันที่ 15 พ.ค. 2557 จำนวน   942,840.39 บา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-616040,045-615972 หรือ คุณมณเฑียร สัตนันท์

รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

 รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ

 

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)
3 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
5 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
6 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
7 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
8 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
10 การรับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad