ben bilmem esim bilir oyna

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,200,000(หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดย โอนเงินสมทบทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 981-5-31557-9 ยอดบริจาค ณ วันที่ 15 พ.ค. 2557 จำนวน   942,840.39 บา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-616040,045-615972 หรือ คุณมณเฑียร สัตนันท์

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557

 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ  จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ดูรายชื่อที่ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร (ให้ดูรายชื่อที่ดาว์นโหลดจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
3 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
4 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหาร ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)
10 ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad