ben bilmem esim bilir oyna

พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษน้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษน้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสา (พอ.สว) วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  ดาวน์โหลดเพลง เพื่อร้องในงานรับเสด็จฯ ด้านล้างนี้

 

ข้อมูลสำหรับตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบุคลากรตาม จ.18

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษขอให้ท่านตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบุคลากรตาม จ.18
  ตามสถานที่ที่ปฏิบัติงานจริงรอบ 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่ให้ดาวน์โหลดมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)และกำหนดวันเวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)
8 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
9 ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad