ben bilmem esim bilir oyna

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญปิดทอง หลวงพ่อโต ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 1,200,000(หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดย โอนเงินสมทบทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่บัญชี 981-5-31557-9 ยอดบริจาค ณ วันที่ 15 พ.ค. 2557 จำนวน   942,840.39 บา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-616040,045-615972 หรือ คุณมณเฑียร สัตนันท์

รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย

รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ

รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ

รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ

รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ

รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ รับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ/ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการ

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

การศึกษาต่อ/รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
2 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
3 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
4 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
7 การรับสมัครคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนายช่างเทคนิค
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad