ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติงานเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา ระยะเวลา ๒ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ โรงพยาบาลเมืองจันทร์

ประกวดราคา/TOR

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor