ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 24 อัตรา

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor