ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automate CBC) พร้อมน้ำยาและเครื่องเตรียมสไลด์ย้อมสีอัตโนมัติ (โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)

ประกวดราคา/TOR

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor