ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลศิลาลาด ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัด ศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคา/TOR

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor