ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครื่องอุปกรณ์ EOC โครงการพัฒนาห้องศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ๑ ระบบ

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor