ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบจิตเวชและยาเสพติด) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 855 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor