ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ

            - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ    จำนวน 1 อัตรา 

            - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ      จำนวน 2 อัตรา

 

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor