ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอขยายเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการ 

         - ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ    จำนวน 13 อัตรา 

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor