ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขยายระยะเวลาการรับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 31 อัตรา 

- ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 14 อัตรา

- ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 17 อัตรา

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร

ประกวดราคา/tor