ben bilmem esim bilir oyna

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

          - ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี
วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกันทลักษ์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

         - นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา

         - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   จำนวน 2 อัตรา

         - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลห้วยทับทัน
อัตราว่าง 1 อัตรา
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น
(ห้ามสวมกางเกงยีนต์ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ
กระโปรงให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักเทคนิคการแพทย์

ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลำดับที่ 1-8
                         ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ลำดับที่ 1-3
                         และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ลำดับที่ 1-2
ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น.
ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจตามเอกสารแนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 อัตรา

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงาน

รับสมัครงาน

ลำดับ เรื่อง
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา
22 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
23 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ประเภทวิชาการ/ปฏิบัติการ
24 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
25 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
26 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
27 สำนักงานสาธารณสุข ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
28 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลวังหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลไพรบึง จำนวน 1 ตำแหน่ง
30 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร/อบรม/ประชุมวิชาการ

ลำดับ เรื่อง
21 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อผิดพลาดในการสอนช่วยฟื้นชีวิต ครั้งที่ 9 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ประชาสัมพันธ์โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ
23 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine) รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยรังสิต
24 ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2563 ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 ของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
27 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 : National Conference of Family Medicine 2019" 20 ปี เวชศาสตร์ครอบครัวไทย ร้อยใจทีมสุขภาพปฐมภูมิ Primary Care in Harmony
28 ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร ของบริษัทซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
29 ประชาสัมพันธ์การอบรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดฯ รุ่นที่ 15 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดราคา/TOR

Syndicate content
dental-treatment-abroad