หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ว.1884 30 เมษายน 2558 การบันทึกข้อมูลบริการวัคซีนโรคไข้หวัดตามฤดูกาล ปี 2558
ที่ ศก 0032/1872 30 เมษายน 2558 ขอเชิญร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯรอบ7
ที่ ศก 0032/1874 30 เมษายน 2558 ส่งคำสั่งแต่งตั้งรักาาการในตำแหน่ง
ที่ ศก 0032/ว.1847 30 เมษายน 2558 แนวทางการให้บริการและการขอรับชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภาพฯ
ที่ ศก 0032/- 1 พฤษภาคม 2558 จำนวนโต๊ะอาหาร
ที่ ศก 0032/ว.7398 30 เมษายน 2558 ซักซ้อมความเข้าใจการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณะสุขฯ
ที่ ศก 0032/ว.1881 30 เมษายน 2558 ขอความร่วมมือในการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล
ที่ ศก 0032/ว.1878 30 เมษายน 2558 ขอส่งแบบคัดกรองผู้มารับบริการและเอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ
ที่ ศก 0032/ว.1858 30 เมษายน 2558 แจ้งเลื่อนแผนการประเมินผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2558(ฉบับแก้ไขตารางการประเม
ที่ ศก 0032.006/ว 1871 30 เมษายน 2558 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
ที่ ศก 0032/ว1864 30 เมษายน 2558 ขอเชิญเภสัชกรพี่เลี้ยงเข้าร่วมการจับสลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ ศก 0032/ว1856 30 เมษายน 2558 สรุปผลการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (Ranking) รอบที่1 ปีงบประมาณ 2558
ที่ ศก 0032/ว.1791 27 เมษายน 2558 ขอส่งแผนการออกดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
ที่ ศก 0032/ว.6751 30 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประสรุปผลการถอดบทเรียน"DHML ก้าวย่างที่ท้าทาย"จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/ว.1862 30 เมษายน 2558 เลื่อนการอบรมหลักสูตร"การดูแลสุขภาพผู้ป่วย,ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้(ติดเตียง)ฯ
ที่ ศก 0032/1865 30 เมษายน 2558 ขอความอนุเคราะห์รถตู้และพนักงานขับรถ
ที่ ศก 0032/ว.1859 30 เมษายน 2558 การประเมิณผลการดำเนินงานผู้ก่อการดีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ(Merit Maker)
ที่ ศก 0032/ว.1860 30 เมษายน 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการความเสี่ยงทางสูติกรรม
ที่ ศก 0032/ว.1858 30 เมษายน 2558 แจ้งเลื่อนแผนการประเมินผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.1791 27 เมษายน 2558 ขอส่งแผนการออกดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558
  Records 1 to 20 of 7868