หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ รับหนังสือช้า ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

หน่วยงานที่ไม่สามารถเปิด อ่านเอกสารได้หรือเปิดแล้วเป็นหน้าเปล่าให้ใช้โปรแกรมดังนี้

1. Acrobat Reader V 8

2. FoxitReader


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 0032/ 27 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน ปี 2559 เขตสุขภาพที่ 10(เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุดจึง
ที่ ศก 0032/5413 27 มีนาคม 2558 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมรณรงค์"ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ"
ที่ ศก 0032/127 27 มีนาคม 2558 ขอเชิญแพทย์ที่ได้รับทุนเข้ามาทำสัญญาลาศึกษา
ที่ ศก 0032/126 27 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 0032/1301 27 มีนาคม 2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
ที่ ศก 0032/ว.1292 26 มีนาคม 2558 ขอความร่วมมือในการค้น OPD Card ผู้ป่วยที่มารับบริการในระบบการอพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557
ที่ ศก 0032/125 26 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ ศก 0032/124 26 มีนาคม 2558 ขอความร่วมมือจัดนักปั่นพร้อมจักรยานเข้าร่วมงานรณรงค์ฯ
ที่ ศก 0032/123 26 มีนาคม 2558 ขอความร่วมมือจัดรถพยาบาลประจำเสันทางปั่นจักรยาน
ที่ ศก 0032/ว.1281 26 มีนาคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม SRRT ใหม่/ฟื้นฟู
ที่ ศก 0032/1286 26 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ที่ ศก 0032/1287 26 มีนาคม 2558 เขอเชิญประชุมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนระบบประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
ที่ ศก 0032/1285 26 มีนาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์จัดบูธ/นิทรรศการ
ที่ ศก 0032/ว.1283 26 มีนาคม 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติฯ
ที่ ศก 0032/1284 26 มีนาคม 2558 ขอความอนุเคราะห์จัดบูธ/นิทรรศการ
ที่ ศก 0032/122 26 มีนาคม 2558 เชิญประชุมเพื่อสรุปการจัดซื้อร่วมงานเคมีคลินิกและงานโลหิตวิทยา
ที่ ศก 0032/ว.1282 26 มีนาคม 2558 ขอเชิญประชุมวิชาการจริยธรรม
ที่ ศก 0032/ว.1279 26 มีนาคม 2558 โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ60พรรษา6,000,000ซีซี
ที่ ศก 0032/ว.5228 26 มีนาคม 2558 แจ้งผลการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558
ที่ ศก 0032/ว.1277 26 มีนาคม 2558 แจ้งผลการคัดเลือก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558
  Records 1 to 20 of 7594