Friday 07th of August 2020

logo

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 08:05 น.

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

- เนื่องจาก พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดไว้ว่า "ให้สำนักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

และเครือข่ายหน่วยบริการ แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกเพื่อเป็นหน่วยบริการ

 

ประจำของตนตามมาตรา 6"

สถานบริการ

- สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน หรืออื่นๆ ที่มีการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ หรือ สถานบริการสาธารณสุข

อื่นที่คณะกรรมการกำหนด

หน่วยบริการ

- สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อบังคับของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ปี 2547

ประเภทของหน่วยบริการ

หน่วยบริการรับส่งต่อ

- สามารถจัดบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง

- ใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการส่งต่อ หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจำ หรือตามที่ สปสช.กำหนด

- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำ หรือจากกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติกำหนด เช่น รพช.,รพท.,รพศ. หรือ รพ.เอกชน

หน่วยบริการประจำ

- สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ อย่างเป็นองค์รวมทั้งสร้างเสริม,ป้องกัน,รักษา,ฟื้นฟู

- มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อส่งต่อผู้รับบริการ

- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะค่าเหมาจ่ายรายหัวหรืออื่นๆ โดยตรงจากสปสช.

- ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง

- เช่น รพช.,รพท.,รพศ.,รพ.ของรัฐสังกัดอื่นๆ, รพ.เอกชน,คลินิกชุมชนอบอุ่น,ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล

คลินิกชุมชนอบอุ่น

- ผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์ประเมินหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ

- จัดเครือข่ายหน่วยบริการ กับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อให้ประชาชนเลือกลงทะเบียน

- ให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพในหน่วยบริการ

- ในกรณีที่เกินขีดความสามารถให้ส่งต่อหน่วยบริการรับส่งต่อในเครือข่ายที่ทำสัญญา

- ผู้มีสิทธิต้องใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นก่อนเป็นอันดับแรก ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หน่วยบริการปฐมภูมิ

- สามารถจัดบริการปฐมภูมิด้านเวชกรรมและทันตกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม

- ต้องอยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการประจำ

- ผู้มีสิทธิของหน่วยบริการประจำสามารถให้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้

- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำหรือจากกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ

กำหนด

- เช่น รพ.,สถานีอนามัย(ที่ผ่านการประเมิน),ศุนย์สุขภาพชุมชน,ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล

หน่วยบริการร่วมให้บริการ

- เป็นสถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขไม่ครบตามเกณฑ์ปฐมภูมิ

- ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง

- มีข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจำ ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ

- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำตามข้อตกลง

- เช่น สถานีอนามัย(ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน),ร้านยา,ร้านLAP,คลินิกทันตกรรม

ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

- เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเลือกลงทะเบียน

- เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณฯ ให้หน่วยบริการ

- เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น

* การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

* การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

* งบลงทุนฯ

* Excellent Center

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 22:26 น.
 

ลงชื่อเข้าใช้E-mail

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday11
mod_vvisit_counterYesterday89
mod_vvisit_counterThis week505
mod_vvisit_counterLast week598
mod_vvisit_counterThis month505
mod_vvisit_counterLast month2156
mod_vvisit_counterAll days231650

Online (20 minutes ago): 5
Your IP: 3.228.11.9
,
Today: ส.ค. 07, 2020

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates shared hosting Valid XHTML and CSS.