ควบคุมโรค
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรค(479)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรค(261)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรค(1189)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมโรค(864)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่รายงานกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ/ท่(259)
 • ดาวน์โหลด KPI Wafarin 59 (1128)
 • ดาวน์โหลด KPI Wafarin 59 ส่ง สปสช.เพื่อจัดสรรงบปร(71)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเครือข่ายวาฟารีน จ.ศรีสะเกษ(40)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม Stemi (4)(1000)
 • ดาวน์โหลดเอกสารประชุม Stemi (3)(2749)
 •       มีต่อ
    ชมรมจริยธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 • ขอเชิญผู้สนใจทัวร์ธรรมพุทธคยา(370)
 • ขอเชิญผู้สนใจทัวร์อินเดีย(300)
 • เชิญผู้สนใจร่วมทัวร์สังฆทาน9วัด2-4กย(74)
 • ขอเชิญศิษย์เก่าอ.โกเอ็นก้า อบรม1วัน(74)
 • อบรมพัฒนาจิต(337)
 • เชิญร่วมใส่บาตร เฉลิมพระเกียรติ(118)
 • ขอเชิญศิษย์เก่าอ.โกเอ็นก้าอบรมวิปัสสนา 1 วัน(74)
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรม “169 วัน สาธารณสุขร่วมใจ รักษาศ(242)
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ 17มิย54(74)
 • ขอเชิฐอบรมวิปัสสนา 1 วัน(74)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว