ขอปรับแผนประเมินอำเภอเข้มแข็ง+TB2/56 TB56
 เกษสุมา เวลา 2013-04-17 13:54:30

 

 

 

สสจ.ศก ขอปรับแผนการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและการประเมินมาตรฐานงานวัณโรค
ตามกรมควบคุมโรคและประเมินผลงานTB c2/56 จังหวัดออกพร้อมกันทุกงานรวมกับประเมิน
มาตรฐานHA กมควบคุมโรค ดังรายละเอียดตามไฟน์ที่แนบ

 

 

 ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 32 Kb   เข้าดู 252   ดาวน์โหลด434

กลับหน้าหลัก