สถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 00:00 น.

สถานการณ์โรค Hand,foot and mouth disease

10 ก.ค.55 มีรายงานข่าวกรณีพบการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ และประเทศกัมพูชา
ได้ทำการสอบสวนโรคทบทวนข้อมูลผู้ป่วยต้องสงสัยที่มารักษาที่ รพ.ทั้งหมด
พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย ในช่วงเดือนเมษายน - 5 กรกฎาคม 2555
รวมเสียชีวิตป่วยทั้งหมด 59 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 52 ราย อายุระหว่าง 3 เดือน
ถึง 11 ปี ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.3:1  ผู้ป่วยส่วนใหญ่
เสียชีวิตก่อนที่จะได้เก็บตัวอย่างทีเหมาะสม  แต่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ล่าสุดสัดส่วนที่พบมีนัยให้ผลบวกต่อ EV71 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก  นอกจากนี้
ในตัวอย่างจำนวนหนึ่งยังตรวจพบเชื้อโรคอื่น เช่นไข้เด็งกี่ Streptococcus Suis  ผลตรวจ
เป็นลบต่อไวรัส H5N1, ไข้หวัดใหญ่อื่น,SARS,Nipah viruses.

ทีมสอบสวนกัมพูชาและทีม WHO, สถาบันปาสเตอร์, US CDC กำลังร่วมสอบสวนโรค รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยและล้างมือบ่อยๆ

 


สรุปรายงานสถานการณ์โรค
Hand,foot and mouth disease

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 12:44 น.