ขอให้ทุกอำเภอเข้าไปรับแจ้ง Case DHF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2012 เวลา 07:30 น.

ขอให้ทุกอำเภอเข้าไปรับแจ้ง Case DHF ที่มารับการรักษาที่

โรงพยาบาลศรีสะเกษและโรงพยาบาลใก้ลเคียงอำเภอท่าน 
ที่ http://203.157.15.111/Dhf/index.php