เฝ้าระวัง ZIKA VIRUS พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2016 เวลา 02:57 น.

1.แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) สำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข : โดย กรมการแพทย์ ฉบับที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตามเอกสารแนบชื่อ  guideline_zika_23022016_1464921251.pdf

2.คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2559 ตามเอกสารแนบชื่อ  zika_virus010959_1473003909.pdf

3.แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (8 ส.ค. 59) ฉบับแก้ไขล่าสุด

ตามเอกสารแนบชื่อ 1_Zika_surveillance_manual_August8_final_1473054281.dpf

4.แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (8 ส.ค. 59) ฉบับแก้ไขล่าสุด  ตามเอกสารแนบชื่อ 2_Zika_investigation_August8_final_1473054331.dpf

ต้องการ Update สถานการณ์แนวทางต่างๆ มาที่นี่ครับ สำนักระบาดวิทยา ตามลิ้งนี้ครับ http://203.157.15.110/boe/zika.php