แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี โดย นพ.ธนุตก์ ก้วยเจิรญพานิชต์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 06:13 น.

แผนการออกคัดกรองมะเร็งตับ / ท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายแพทย์ธนุตก์ ก้วยเจริญพานิช

วันที่ 23 - 24  มีนาคม 2556     คัดกรองที่ อำเภอบึงบูรพ์

วันที่ 6 - 7 เมษายน  2556       คัดกรองที่อำเภอขุนหาญ

วันที่ 24 , 25 , 26 พฤษภาคม 2556  คัดกรองที่อำเภอราษีไศล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2013 เวลา 09:48 น.