เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรค พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 00:00 น.

บังอร  เหล่าเสถียรกิจ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


เกษสุมา วงษ์ไกร

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นฤภัค พิชญธนกร
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ศศิธร เจริญประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ศักรินทร์ บุญประสงค์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

อนุวัตร กฤตสินธิ์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน

บุญประเสริฐ เทศะบำรุง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นายประภาส  สุนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัตพร  วรเลิศ
ผู้ประสานงานโครงการโรคมาลาเรีย

นางภัทรภรณ์  บัวพัน
ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค

 

 

 

 

 

งานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
485 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทร  045 616040-6 ต่อ 107  โทรสาร 045 616042 Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:03 น.