สถานการณ์ไข้เลือดออก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 00:00 น.

สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554

 

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (DHF10062556.rar)สถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดศรสะเกษ ปี 2556Update 10 มิถุนายน 255620 Kb
Download this file (DHF_09042013.ods)สถานการณ์ไข้เลือดออกรายสัปดาห์ จำแนกรายอำเภอ ปี25569 เมษายน 25566 Kb
Download this file (DHF_20122555.ods)ไข้เลือดออก ธันวาคม 2555 23 Kb
Download this file (DHF_Case$Rate.xls)วิเคราะห์ไข้เลือดออก ศรีสะเกษ 64 Kb
Download this file (DHF_TblMdwk2556.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ จำแนกรายอำเภอ25 เมษายน 2556522 Kb
Download this file (DHF_Weeks2556.xls)DHF_Weeks2556.xls25 เมษายน 255627 Kb
Download this file (DHF_สถานการณ์รายวัน_13062556.xls)สถานการณ์ไข้เลือดออกรายวัน เดือนมิถุนายน 2556Update 13 มิถุนายน 255640 Kb
Download this file (MedianDHF2556.xls)วิเคราะห์ Median_DHF ปี 2556 เปรียบข้อมูลย้อนหลัง8 พฤษภาคม 255639 Kb
Download this file (Median_DHF04042013.ods)สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี 2556 17 Kb
Download this file (Median_DHF10052013.xls)สถานการณ์ไข้เลือดออก ศรีสะเกษ ปี2556Update 10 พฤษภาคม 255669 Kb
Download this file (TblMdwk01.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอเมือง ปี255625 เมษายน 255634 Kb
Download this file (TblMdwk02.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอยางชุมน้อย ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk03.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอกันทรารมย์ ปี255625 เมษายน 255636 Kb
Download this file (TblMdwk04.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอกันทรลักษ์ ปี255625 เมษายน 255637 Kb
Download this file (TblMdwk05.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอขุขันธ์ ปี255625 เมษายน 255636 Kb
Download this file (TblMdwk06.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอไพรบึง ปี255625 เมษายน 255639 Kb
Download this file (TblMdwk07.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอปรางค์กู่ ปี255625 เมษายน 255637 Kb
Download this file (TblMdwk08.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอขุนหาญ ปี255625 เมษายน 255639 Kb
Download this file (TblMdwk09.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอราษีไศล ปี255625 เมษายน 255639 Kb
Download this file (TblMdwk10.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภออุทุมพรพิสัย ปี255625 เมษายน 255640 Kb
Download this file (TblMdwk11.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอบึงบูรพ์ ปี255625 เมษายน 255637 Kb
Download this file (TblMdwk12.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอห้วยทับทัน ปี255625 เมษายน 255636 Kb
Download this file (TblMdwk13.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอโนนคูณ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk14.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอศรีรัตนะ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk15.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอน้ำเกลี้ยง ปี255625 เมษายน 255636 Kb
Download this file (TblMdwk16.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอวังหิน ปี255625 เมษายน 255636 Kb
Download this file (TblMdwk17.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอภูสิงห์ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk18.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอเมืองจันทร์ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk19.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอเบญจลักษ์ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk20.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอพยุห์ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk21.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (TblMdwk22.xls)วิเคราะห์รายสัปดาห์ อำเภอศิลาลาด ปี255625 เมษายน 255635 Kb
Download this file (ป่วยรายสัปดาห์วันเริ่มป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2556.xls)ป่วยรายสัปดาห์วันเริ่มป่วย_ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)_2556.xls8 พฤษภาคม 255628 Kb
Download this file (รายโรค รายเดือน_D.H.F,Total(26,27,66)_ไทย_2556.doc)รายโรค รายเดือน_D.H.F,Total(26,27,66)_ไทย_2556.doc25 เมษายน 255637 Kb
Download this file (อัตราป่วย_D.H.F,Total(26,27,66)_ไทย_2556.doc)อัตราป่วย_D.H.F,Total(26,27,66)_ไทย_2556.doc25 เมษายน 255624 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 02:11 น.