ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวานชนิดฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส Sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201029141850.rar  ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓  ๕ พ.ย. ๒๕๖๓