ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลห้วยทับทัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 11,500,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002102045.pdf  12/05/2563  18/05/2563 
2  
 tor_sisaket20201002102120.pdf  12/05/2563  17/05/2563 
3  
 tor_sisaket20201002114848.pdf  12052563  17052563 
4  
 tor_sisaket20201002120807.pdf  12/05/2563  17/05/2563 
5  
 tor_sisaket20201002120822.pdf  12/05/2563  17/05/2563 
6  
 tor_sisaket20201002120904.pdf  12/05/2563  17/05/2563 
7  
 tor_sisaket20201002120914.pdf  12/05/2563  17/05/2563