ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงแปรรูปสมุนไพร (ขนาดกลาง) โรงพยาบาลขุนหาญ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,000,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002095531.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
2  
 tor_sisaket20201002095620.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
3  
 tor_sisaket20201002115302.pdf  05052563  12052563 
4  
 tor_sisaket20201002120327.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
5  
 tor_sisaket20201002120349.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
6  
 tor_sisaket20201002120400.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
7  
 tor_sisaket20201002120409.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
8  
 tor_sisaket20201002120428.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
9  
 tor_sisaket20201002120438.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
10  
 tor_sisaket20201002120447.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
11  
 tor_sisaket20201002120457.pdf  05/05/2563  12/05/2563