ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์จากวัตถุดิบสมุนไพร โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,500,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002095316.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
2  
 tor_sisaket20201002095856.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
3  
 tor_sisaket20201002115432.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
4  
 tor_sisaket20201002121129.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
5  
 tor_sisaket20201002121138.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
6  
 tor_sisaket20201002121147.pdf  05/05/2563  12/05/2563