ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

เผยแพร่ราคากลางอาคารศูนย์กระจายสินค้าวัตถุดิบแปรรูปจากสมุนไพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,500,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002093458.pdf  05/05/2563  05/10/2563 
2  
 tor_sisaket20201002093520.pdf  05/05/2563  05/10/2563 
3  
 tor_sisaket20201002093549.pdf  05/05/2563  05/10/2563 
4  
 tor_sisaket20201002093613.pdf  05/05/2563  05/10/2563