ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กระจายสินค้าวัตถุดิบแปรรูปจากสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,500,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002092130.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
2  
 tor_sisaket20201002092209.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
3  
 tor_sisaket20201002115540.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
4  
 tor_sisaket20201002121338.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
5  
 tor_sisaket20201002121351.pdf  05/05/2563  12/05/2563 
6  
 tor_sisaket20201002121359.pdf  05/05/2563  12/05/2563