ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงแปรรูปสมุนไพร (ขนาดกลาง) โรงพยาบาลขุนหาญ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 4,000,000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม 6 ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20201002095814.pdf  01/05/2563  01/05/2564