ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทาน จำนวน ๖ รายการ   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส Sawittee9598@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20200929133533.rar  ๒๙ ก.ย.๒๕๖๓  ๘ ต.ค. ๒๕๖๓