ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคนไข้นอก (OPD) รพ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๒๕ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลไพรบึง ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๑๕,๖๗๐,๙๐๐.๐๐
อีเมล์แอดเดรส teerawutpb@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ๕๖ หมู่ ๒๐ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181106182958.pdf  06112561  05012562 
2  
 tor_sisaket20181106183045.pdf  06112561  05012562 
3  
 tor_sisaket20181106183108.pdf  06112561  05012562 
4  
 tor_sisaket20181106183125.pdf  06112561  05012562