ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๑๒ ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล, ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๑๑๖ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลวังหิน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหว
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 13,022,000.00
อีเมล์แอดเดรส rutchanee76@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 63 หมู่ 19 ต.บุสูง อ.วังหิน จ. ศรีสะเกษ 33270
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181106124024.pdf  06112561  09112561 
2  
 tor_sisaket20181106124104.pdf  06112561  09112561