ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3583400
อีเมล์แอดเดรส rangsanphayu@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181031182158.pdf  31102561  07112561 
2  
 tor_sisaket20181106162002.pdf  31102561  07112561