ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) 4 กลุ่ม จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 14,444,916.88
อีเมล์แอดเดรส kopke_007@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181030141728.pdf  30102561  03112561 
2  
 tor_sisaket20181030141744.pdf  30102561  03112561 
3  
 tor_sisaket20181030141812.pdf  30102561  03112561 
4  
 tor_sisaket20181030141829.pdf  30102561  03112561 
5  
 tor_sisaket20181030141859.pdf  30102561  03112561 
6  
 tor_sisaket20181030141916.pdf  30102561  03112561 
7  
 tor_sisaket20181030141934.pdf  30102561  03112561 
8  
 tor_sisaket20181030141947.pdf  30102561  03112561 
9  
 tor_sisaket20181030142004.pdf  30102561  03112561 
10  
 tor_sisaket20181030142033.pdf  30102561  03112561 
11  
 tor_sisaket20181030142056.pdf  30102561  03112561 
12  
 tor_sisaket20181030142121.pdf  30102561  03112561 
13  
 tor_sisaket20181030142139.pdf  30102561  03112561 
14  
 tor_sisaket20181030142151.pdf  30102561  03112561