ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยา small volume fluid and electroytes จำนวน ๕ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๗,๐๖๒,๒๕๐ บาท
อีเมล์แอดเดรส sawittee_23@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน งานจัดซื้อยา กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181030090840.rar  29 ต.ค. 2561  31 ต.ค. 2561