ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 702,000.- บาท
อีเมล์แอดเดรส www.nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181029153143.pdf  29 ตุลาคม 2561  5 พฤศจิกายน 2561 
2  
 tor_sisaket20181029153236.pdf  29ตุลาคม 2561  5 พฤศจิกายน 2561