ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ PCC ของ รพ.สต.โพธิ์ชัย จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1170000
อีเมล์แอดเดรส denroopngam@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181026142528.pdf  26/10/2561  26/10/2562