ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 800,000.-บาท
อีเมล์แอดเดรส rutchanee76@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 63 หมู่ 19 คำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181026113027.pdf  26102561  26102561