ชื่อหน่วยงาน รพ.สต.บ้านปราสาทเยอเหนือ สังกัด สสอ.ไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ๔ รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1245000
อีเมล์แอดเดรส khampun_888@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 115 หมู่ 2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181025115727.pdf  25 ตุลาคม 2561  25 ตุลาคม 2561