ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วย (OPD)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 599,000.- บาท
อีเมล์แอดเดรส www.nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ต.น้ำเกลี้ยง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181018153220.pdf  18 ตุลาคม 2561  18 พฤศจิกายน 2561