ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) นอกบัญชีนวัตกรรมไทย พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 702,000.- บาท
อีเมล์แอดเดรส www.nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181017091728.pdf  8 ตุลาคม 2561  8 พฤศจิกายน 2561