ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 702,000.- บาท
อีเมล์แอดเดรส www.nkhos.go.th
ที่อยู่ของหน่อยงาน 62 หมู่ 5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181012120854.pdf  12 ตุลาคม 2561  19 ตุลาคม 2561