ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนํ้าเกลี้ยง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (PCC ) จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับ รพ.สต.เขิน อ.นํ้าเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,340,000
อีเมล์แอดเดรส Akapong_zaa@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ตำบลนํ้าเกลี้ยง อำเภอนํ้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1