ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและ คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2195000
อีเมล์แอดเดรส rangsanphayu@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181012115156.pdf  12ตุลาคม2561  12พฤศจิกายน2561