ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ รพ.สต.ดวนใหญ่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,294,000
อีเมล์แอดเดรส somkuan.pmk@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ม.19 ถนนบุสูง-ดวนใหญ่ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181011145717.pdf  11102561  19102561 
2  
 tor_sisaket20181011145736.pdf  11102561  19102561 
3  
 tor_sisaket20181011145755.pdf  11102561  19102561 
4  
 tor_sisaket20181011145809.pdf  11102561  19102561 
5  
 tor_sisaket20181011145819.pdf  11102561  19102561 
6  
 tor_sisaket20181011151004.pdf  11102561  19102561 
7  
 tor_sisaket20181011151024.pdf  11102561  19102561