ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ รพ.สต.ดวนใหญ่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,294,000
อีเมล์แอดเดรส somkuan.pmk@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน ม.19 ถนนบุสูง-ดวนใหญ่ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181011145544.pdf  11102561  11122561