ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ( โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,898,000
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83ม.7 ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181011094855.pdf  11 ตุลาคม 2561  31 ตุลาคม 2561