ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลกันทรลักษ์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,302,000
อีเมล์แอดเดรส saowanee.n2525@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำอ้อม ต.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181011081746.pdf  10102561  22102561 
2  
 tor_sisaket20181011081807.pdf  10102561  22102561