ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการรพ.สต.ละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีe-bidding
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 894000
อีเมล์แอดเดรส thanadun2501@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 222 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181010114739.pdf  10102561  18102561 
2  
 tor_sisaket20181010114830.pdf  10102561  18102561 
3  
 tor_sisaket20181010114847.pdf  10102561  18102561 
4  
 tor_sisaket20181010114900.pdf  10102561  18102561 
5  
 tor_sisaket20181010114921.pdf  10102561  18102561 
6  
 tor_sisaket20181010114942.pdf  10102561  18102561 
7  
 tor_sisaket20181010115007.pdf  10102561  18102561 
8  
 tor_sisaket20181010115037.pdf  10102561  18102561 
9  
 tor_sisaket20181010115053.pdf  10102561  18102561