ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การเเพทย์ 7รายการ รพ.สต.ละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 894000
อีเมล์แอดเดรส thanadun2501@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 222 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20181010114512.pdf  10102561  10122561